Anlex logo

Anlex 灝鏘 | 香港專業移民顧問 | 新不倫瑞克省省政府提名計劃講座(企業家)

最新消息, 新不倫瑞克省(New Brunswick)終於有投資移民計劃啦! 一步到位投資喺當地做生意同住就拎到永居! 根據以往經驗, 新計劃通常審批比較快, 多名額, 同埋好申請, 有興趣就快啲打電話黎申請啦! 有時間來聽下我地講座啦!