Anlex 灝鏘 | 香港專業移民顧問 | 恭喜陳小姐成功取得台灣身份 (成功個案) | Anlex灝鏘
Anlex logo

Anlex 灝鏘 | 香港專業移民顧問 | 恭喜陳小姐成功取得台灣身份 (成功個案)

收到陳小姐嘅感謝信, 都好替佢開心! 佢用咗我地嘅平台, 我地台灣嘅同事好貼心同專業, 每個月定時約佢見面, 協助佢處理公司嘅日常運作, 同時間每兩個月固定幫手處理佢公司嘅稅務, 佢可以唔駛煩做生意嘅事情!
 
終於, 一年之後, 陳小姐已經好輕鬆好順利就拎到台灣護照。我地都好多謝佢嘅信任, 揀咗灝鏘。喺呢度都祝佢未來喺台灣有美滿嘅生活!
 
電話查詢:(+852) 2522 9222 / (+852) 9888 0751 (WhatsApp)
電郵:equiry@anlex.biz