Anlex灏锵移民 | 移民部落格 | 移民英国,您要考虑的六大因素! | Anlex灝鏘
Anlex logo

Anlex灏锵移民 | 移民部落格 | 移民英国,您要考虑的六大因素!

移民英国,您要考虑嘅「六大因素」

好多人移民英国都系为左仔女有更好嘅将来,英国上年就新出左「创新者签证 Innovator Visa」减轻左唔少人嘅负担,投资额只需5万英镑起,比起另一个200万英镑嘅投资移民计划 (Investor Visa) 可以话系「平到飞起」。 话虽如此,移民前都有好多野要注意!以下就归纳左「六大因素」比大家参考!

教育

系香港出世嘅朋友可能对英国教育制度都唔陌生,因为有DSE之前香港都系5年中学丶2年预科丶3年大学,同英国一样。而英国嘅学校系国际上享负盛名,世界大学排名前10名中,有4间都系英国大学。英国教育以悠久嘅历史丶严格嘅标准及高品质而闻名於世,至今已培养出近百位诺贝尔奖得主。根据2014-2015泰晤士高等教育世界大学排名,系前百大学排行中,英国大学所占嘅名次系第二多嘅。 讲到咁好,学费当然都好「金」。粗略估算,海外留学生由中一读起,到完成大学差唔多要用30-40万英镑,其实都够钱移民埋英国。如果英国本地生读书,几乎免费。 毕业出路方面,海外生系英国找工作较难,原因有二: 毕业後需要系半年内搵到工,否则就无「合法身份」留低 英国雇主普遍唔会想担保海外员工在地工作,因为手续多丶麻烦 但如果成为左本地人,就相对容易了。

医疗

英国医疗无论系制度丶技术丶服务水平都达到世界级标准。而英国嘅全民免费医疗服务体系,叫做「National Health Service (NHS)」。睇医生连埋药都系免费嘅,唯一会收费就系取药时嘅处方费,约6-7英镑。 但切记睇医生前记得预约,如果唔系急症,有机会要等1-2星期架。

退休

根据政府嘅规定,您必须缴交30年国民保险金 National Insurance, 包括您工作或收入低於交国民保险嘅要求,或不能工作时报称失业,由政府为您交嘅国民保险金, 一律都计算在内。合乎条件,就有资格领取政府全额法定退休金。如果您交嘅国民保险金少於30年,所领取嘅退休金就会较少, 每交一年国民保险金便以全额退休金1/30 计算;此外,您可以选择「自愿缴交」国民保险金来填补所缺嘅年数,以领取全额退休金,所以您要计算一下这样做是否化算。

就业

英国近乎「全民就业」,根据2019年8月数据显示,失业率为3.8%,自2012年以来都一直下跌。国际货币基金组织2018年报告指出,英国国内人均生产总值达42,558美元,排名世界21。服务业系英国经济嘅支柱。 税项 英国嘅个人「年收入」超过1.25万英镑先开始要交税,「年收入」1.25万至5万英镑为20%,5万至15万英镑为40%,超过15万英镑便需交45%的税项。

生活成本

一般人都会认为英国生活成本相当高,有些地方的确是英国较贵,以伦敦与香港作比较,如外出用饍丶樽装水丶公共交通费丶水电煤等杂费都是伦敦较贵;但街市买的农产品丶肉丶米,甚至汽油丶买楼等等,其实是英国较便宜。如果想将生活成本进一步降低,其实可以考虑移民英国小镇居住。生活成本以一家四口计算,每月可低至约8,000千港元,已包括衣食住行及杂费。

 

如有任何移民相关问题,欢迎向我们查询!

查询: (+852) 2522 9222 / (+852) 9888 0751 (WhatsApp)

网址: www.anlex.biz

电邮: equiry@anlex.biz

Blog : https://anlex.biz/zh/news

Youtube : https://goo.gl/mVvWe7